تبلیغات
دانستیهای کامپیوتر و اینترنت - (( اصطلاحات شبكه های كامپیوتری ))

(( اصطلاحات شبكه های كامپیوتری ))

مقدمه :

امروزه اهمیت شبكه های رایانه بر هیچ كس پوشیده نیست . با توجه به مزیت های مختلف آنها (كاهش هزینه ، صرفه جویی در وقت ، حذف محدودیت های جغرافیایی و ...) ، شاهد پیشرفت روزافزون این شاخه علمی می شویم . به همین دلیل اگر دیر بجنبیم از قافله عقب می مانیم ، به همین دلیل بنده در این مقاله به اصطلاحات مربوط به شبكه های كامپیوتری پرداخته ام .

( DTE ( Data Terminal Equipment : منبع و گیرنده داده ها را در شبكه های رایانه ای DTE می گویند .

( DCE ( Data Communication Equipment  : تجهیزاتی كه مشخصات الكتریكی داده ها را با مشخصات كانال داده ها تطبیق می دهد مانند مودم .

•  (B.W ( Band width : پهنای باند یا محدوده ای كه در آن امواج آنالوگ بدون هیچ افتی حركت می كنند .

Noise : نویز یا پارازیت به امواج الكتریكی مزاحم می گویند كه موجب اختلال در انتقال داده ها می شود .

Bps : سرعت انتقال داده ها یا بیت در ثانیه.

Network : ‌شبكه .

Share : به اشتراك گذاری داده ها و منابع سخت افزاری برای استفاده همه كامپیوتر های موجود در شبكه .

Time Sharing : نوعی شبكه در قدیم كه از یك Main Frame به عنوان سرور استفاده می كردند .

( LAN ( Local area network  : شبكه های محلی و كوچك .

( MAN ( Metropolition area network  : شبكه های شهری .

( WAN ( Wide area network  : شبكه های گسترده همانند اینترنت .

Node : به هر كامپیوتر وصل به شبكه Node یا گره می گویند .

Server : سرویس دهنده .

Client : سرویس گیرنده .

Peer - to - Peer : شبكه های نظیر به نظیر كه در آن هر كامپیوتری هم سرویس دهنده هست و هم سرویس گیرنده ) .

Server – Based : شبكه های بر اساس سرویس دهنده كه در آن یك یا چند كامپیوتر فقط سرویس دهنده و بقیه كامپیوتر ها سرویس گیرنده هستند .

Topology : توپولوژی به طرح فیزیكی شبكه و نحوه آرایش رایانه ها در كنار یكدیگر می گویند .

BUS : توپولوژی خطی كه در آن رایانه ها در یك خط به هم وصل می شوند . در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصل نیستند .

Ring : توپولوژی حلقوی كه بصورت یك دایره رایانه ها به هم وصلند و در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصلند .

STAR : توپولوژی ستاره ای كه در آن از یك هاب به عنوان قطعه مركزی استفاده می شود . و رایانه ها به آن وصل می شوند .

Collision : برخورد یا لرزش سیگنال ها .

NIC : كارت شبكه .

‍Coaxial : نوعی كابل كه به كابل های هم محور معروف است و دو نوع دارد ، و در برپایی شبكه ها به كار می رود . و دارای سرعت 10 مگابیت در ثانیه است .

TP ( Twisted Pair : كابل های زوج به هم تابیده هستند و دو نوع دارند ، و در برپایی شبكه ها به كار می رود . و حداكثر دارای سرعت 100 مگابیت در ثانیه است .

Fiber Optic : كابل فیبر نوری كه در برپایی شبكه ها به كار می رود و سرعت بسیار بالایی ( بیش از 1 گیگا بیت در ثانیه ) دارد.

Thinnet : كابا كواكسیال ( هم محور ) نازك با پشتیبانی 185 متر بدون تقویت كننده .

Thiknet : كابا كواكسیال ( هم محور ) ضخیم با پشتیبانی 500 متر بدون تقویت كننده .

(UTP ( Unshielded T.P : نوعی كابل زوج به هم تابیده بدون حفاظ كه شامل پنج رده می باشند .

( STP ( Shielded T.P : نوعی كابل زوج به هم تابیده دارای حفاظ می باشد .

Rack : در شبكه های T.P. بزرگ برای جلوگیری از اشغال فضای زیاد توسط كابل ها مورد استفاده قرار می گیرد .

Patch panel : دستگاهی كه بین هاب و كابل قرار می گیرد .

RJ-45 : فیش های مربوط به كابل های T.P. هستند .

IRQ :‌ وقفه .

Base I/O Port : آدرس پایه ورودی و خروجی .

Base Memory : آدرس پایه حافظه .

Boot ROM : قطعه ای برای بالا آوردن شبكه هایی كه در آن هیچگونه دیسكی برای بالا آوردن نیست ( شبكه های Disk less ) .

Wireless : بی سیم .

( WLAN ( Wireless LAN : شبكه هایی محلی بی سیم .

( AP ( Access Point : دستگاهی كه یك كامپیوتر بی سیم را به یك شبكه LAN وصل می كند .

‍Cell : محدوده ای را كه یك AP تحت پوشش دارد را سلول ( Cell ) می گویند .

Protocol : پروتكلها ، قوانین و روالهایی برای ارتباط هستند و یك شبكه برای برقراری ارتباط از این قوانین استفاده می كند .

OSI : استاندارد OSI برای برقراری ارتباط دو رایانه ، وظایف را به هفت قسمت تقسیم كرده و به 7 لایه OSI معروف شده اند و به ترتیب ( فیزیكی – پیوند داده ها – شبكه – انتقال – جلسه – نمایش و كاربردی ) می باشند .

پروژه 802 : نوعی پروتكل برای اجزای فیزیكی شبكه های LAN می باشد .

CSMA/CD : نوعی روش دسترسی به خط با استفاده از روش گوش دادن به خط .

Token Ring : روش عبور نشانه كه در شبكه های حلقوی به كار می رود ، از انواع روش دسترسی به خط است .

MAU : وسیله ای مانند هاب ، اما در شبكه های حلقوی به كار می رود .

Novell Netware‌ : نوعی سیستم عامل برای شبكه .

Unix : نوعی سیستم عامل برای شبكه .

Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server : نوعی سیستم عامل برای شبكه .

Search Engine : موتور جستجو .

معماری شبكه : به تركیبی از استانداردها ، پروتكل ها و توپولوژی ها معماری شبكه می گویند .