تبلیغات
دانستیهای کامپیوتر و اینترنت - روش هارد به هارد کردن ؟

بتدا در حالی که رایانه خاموش است هارد دوم یعنی هاردی که می خواهید آن را به هارد اصلی منتقل کنید به رایانه اصلی متصل کنید سپس بلافاصله پس از روشن کردن سیستم وارد Setupو هارد اول را به عنوان Primary Master و هارد دوم را به عنوان Secondary master برای سیستم تعریف می کنید. حال اگر وارد ویندوز شوید خواهید دید که در my computer درایوهای کامپیوتر افزایش یافته است که این مطلب ناشی از اضافه شدن هارد دوم به سیستم است. ترتیب قرار گیری این درایو ها ی به این صورت است که درایو c هارد اول به نام c،درایوc هارد دوم به نام d ،درایو d هارد اول به نام E و به همین ترتیب درایو ها یک در میان متعلق به هارد اول دوم خواهد بود . به سادگی اطلاعات هارد دوم را مانند انتقال اطلاعات هارد دو درایو ، به هارد اول جابجا کنید.