تبلیغات
دانستیهای کامپیوتر و اینترنت - فرمول‌های تو در تو
فرمول‌های تو در تو
«تو در تو» اصطلاحی است برای فرمولی كه حاوی فرمول دیگر است.

برای نمونه:

A عدد 200 را تایپ كنید.

در سلول 1 B، فرمول(2 = SUM(A1:A را درج كنید (نتیجه 300 است)‌.

در سلول 2 B، فرمول1=A2-B را تایپ كنید (نتیجه 100 است)‌.

در سلول 1 C، فرمول(2 =IF(A1>A2,B1,B را درج كنید.

هنگامی كه فرمول سلول 1C محاسبه می‌شود، نتیجه به مقادیر سلول‌های2 A1:B وابسته است.

در این مورد نتیجه سلول 1C برابر 100 است. در شكل بالا، به فرمول سلول1 D دقت كنید. فرمول IF دو فرمول را به هم پیوند داده است. روش اكس برای فرمول‌های تو در تو به‌طور كامل راحت نیست، مخصوصا اگر قصد وارد كردن یك فرمول پیچیده را داشته باشید.

مثال: برای سلول E1 در نوار ابزار تایپ كنید، =IF و Ctlr + A را فشار دهید.

در نخستین فیلد ویرایش فرمول IF، فرمول2 A1>A را درج كنید. به‌سمت چپ نوار فرمول توجه كنید. جایی كه جعبه اسم قرار دارد حالا یك گزینه پایین افتادنی دیده می‌شود كه حاوی فهرستی از توابع دیگر است. روی فلش پایین افتادنی كلیك كنید تا باز شود. تابع SUM را انتخاب كنید. در اولین فیلد تابع SUM وارد كنید. A1 در فیلد دوم تابع SUM سلول A2 را انتخاب كنید و سپسOK را كلیك كنید. فیلد ویراش IF ناپدید شده است. در نوار فرمول، بین دو پرانتز سمت راست كلیك كنید و یك كاما تایپ كنید. این عمل صفحه ویرایشIF را باز می‌كند. سپس فرمول 1A2-B را تایپ كرده و OK را كلیك كنید. این كارها كاملا كسل‌كننده است و شانس یار شما نخواهد بود اگر بدون تمرین زیاد بخواهید فرمول‌های پیچیده و زیادی را با این روش اداره كنید.