تبلیغات
دانستیهای کامپیوتر و اینترنت - اموزش کابل‌کشی تا به اشتراك گذاشتن چاپگر (اموزش تصویری)رایگان

ز کابل‌کشی تا به اشتراك گذاشتن چاپگر (اموزش تصویری)
اشاره :
                    
                         
دراین مقاله شما به راحتی و بدون نیاز به سرور می توانید یك شبكه كوچك راهاندازی و نكاتی در خصوص كابل كشی ، نصب پریز ، تخصیص IP ، به اشتراكگذاشتن پوشه و پرینتر را فرا بگیرید.
                    
                    

تاچند سال گذشته علم کامپیوتر یکی از علوم مدرن به حساب می‌آمد بطوریکه عدهزیادی از اقشار مختلف جامعه ، خصوصا قشر تحصیلکرده را به خود معطوف کرد.اما امروزه و با گذشت چندین سال از عرضه کامپیوتر نوبت به علم ارتباط بینکامپیوترها با یکدیگر یعنی علم شبکه رسیده است و اکثر علاقمندان به علمکامپیوتر را بر آن داشته تا در این زمینه نیز به کسب آگاهی بپردازند.
درخصوص شبکه ( Network ) کتاب های گوناگونی نوشته شده است ، اما ظاهرا ( ومتاسفانه ) خوانندگان وقت چندانی برای مطالعه کتاب‌های تئوری ندارند و بازهم متاسفانه محیط و زمینه آموزش عملی نیز برای آنها به راحتی فراهم نیست.
درصورتی که جز خوانندگان علاقمند به گذراندن یک کارگاهعملی شبکه هستید می توانید فقط با مطالعه این مقاله ، اطلاعات نسبتا خوبیدر زمینه راه اندازی یک شبکه در مقیاس کوچک را بدست آورید.یكی از درخواستهای همیشگی خوانندگان محترم ، آموزش راه اندازی یك شبكه محلی ( LAN )بصورت عملی  بوده است. بنابراین بخشی به همین نام ( یعنی شبكه )  راه اندازی شد. در این بخش از ابتدا آموزش مباحث مختلف مانندنصب ویندوز 2003 ، نصب اكتیو دایركتوری ، ایجاد كاربر و ... ارائه شد و درادامه آن نیز نصب برخی سرویس های شبكه مانند DHCP ، RRAS و ... آموزش دادهشد. اما در بررسی نامه های خوانندگان محترم متوجه شدیم بسیاری از شماعزیزان خواهان یك كارگاه عملی آموزشی " راه اندازی شبكه در مقیاس كوچك "هستید. از آنجا كه ما وظیفه ای جز پاسخ مثبت به درخواست های شما نداریم دراین مقاله سعی شده است در حد بضاعت به درخواست جمع کثیری از خوانندگانجامع عمل بپوشانیم.
بنابراین دراینمقاله سعی می كنیم از توضیح مفاهیم شبكه بپرهیزیم و فرض می كنیم به كلیاتشبكه واقف هستید و مستقیما كارهایی كه برای راه اندازی یك شبكه در حد یكاداره یا دفتر کوچک با 10 الی 20 كامپیوتر نیاز است را بصورت كاملا عملیحضورتان تقدیم نماییم.
لازم به توضیح است برای عملی تر و كاربردی ترشدن این مقاله ، نوع شبكه از نوع Workgroup با توپولوژی ستاره ( Star )انتخاب شده است. كسانیكه مایل به راه اندازی Domain Controller ( DC ) درشبكه خود باشند با مطالعه تاپیک های قبلی و اعمال کردن  تغییراتمختصری می توانند به خواسته خود یعنی راه اندازی شبکه از نوع Domain دستیابند.

تهیه چك لیست

معمولابرای انجام هرکاری لازم است از ابتدا تا انتها مواردی كه می خواهید انجامدهید را روی كاغذ بیاورید. ما نیز بدون پرداختن به مسائل متفرقه دقیقا بهسراغ همین كار می رویم. پس با ما شروع به تهیه لیست نمایید:
ـ لیست نمودن تجهیزات مورد نیاز و تهیه آنها
ـ نصب درایور كارت شبكه
ـ ساخت كابل های رابط و برقراری اتصالات فیزیكی
ـ انجام تنظیمات لازم TCP / IP در كارت شبكه
ـ تنظیم نام کامپیوتر و نام Workgroup
ـ تست ارتباطات شبكه با دستور Ping
ـ Share كردن فولدر و درایوهای كامپیوترها برای یك دیگر
ـ Share كردن چاپگر

تجهیزات مورد نیاز
قبلاز هر چیز باید كامپیوترها در یك بستر ارتباطی مناسب و با رعایتاستانداردهای مربوطه با هم ارتباط برقرار نمایند. به نحوه همبندیكامپیوترها توپولوژی گویند.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد ، توپولوژی انتخابی ما در این مقاله از نوع ستاره ای و نوع بستر آن كابل می باشد.
پسبه یكسری كانكتور و كابل مخصوص این نوع توپولوژی نیاز دارید. در اینجا فرضمی كنیم شبكه محلی ما دارای10 كامپیوتر است. در این صورت تجهیزات زیر موردنیاز است :
ـ تعداد 10 كامپیوتر که می تواند یكی از سیستم عامل های WindowsXP , Windows2000 , Windows 98 , Windows2003 رو ی آن نصب شده باشد.
ـ 20 عدد كانكتور یا سر سیم RJ-45 . به ازای هر كامپیوتر 2 عدد سرسیم نیاز است.
  

شكل 1 : نمونه ای از یك كانكتور RJ-45


ـ پریز دیواری ( Keystone ) به تعداد كامپیوترهای موجود ( بستگی به طراحی کابل کشی دارد. این موضوع در ادامه توضیح داده می‌شود.)  

شكل 2 : نمونه ای از یك Keystone


نكته : در صورتیكه از پریز دیواری استفاده شود ، تعداد سرسیم (كانكتور RJ-45 ) باید سه برابر تعداد كامپیوتر ها باشد.

ـ یك دستگاه با سرعت 100Mb/s . هاب و سوئیچ های موجود در بازار 5 ، 8 ، 16 و 32 پورت می باشند.
برای این مثال،  ما نیاز به یك هاب یا سوئیچ 16 پورت داریم.
ـ یك دستگاه Crimping Tools یا آچار شبكه

شكل 3 : نمایی از یك هاب 8 پورت و آچار شبكه


ـكابل  UTP از نوع CAT5e به مقدار مورد نیاز. ارتباط بین هر كامپیوتر و هاباز طریق كابل بر قرار می شود. مقدار كابل مورد نیاز برابر است با مجموعفاصله هر كامپیوتر با هاب.


شكل 4: نمایی از كابل شبكه


ـ كارت شبكه PCI به تعداد كامپیوترهای موجود

نصب درایور كارت شبكه
اولینقدم نصب کارت شبکه کامپیوترها می‌باشد. ابتدا سیستم‌ها را باز كرده سپسكارت‌های شبكه را داخل اسلات‌های PCI جا بزنید. پس از نصب ، سیستم را روشنو درایور كارت شبكه را نصب نمایید. بعضی از مادربردها دارای كارت شبكهOnboard می‌باشد و نصب درایور آنها توسط سی دی مادربرد انجام می‌گیرد.

ساخت كابل های رابط و برقراری اتصالات فیزیكی
برایساخت كابل های ارتباطی  به چندین عدد سوكت یا كانكتور RJ45 و چندین متركابل نیاز است. ارتباط میان كامپیوترها با دستگاه هاب توسط به دو طریق میتواند صورت گیرد:
• اتصال مستقیم هاب به كامپیوتر :در این روش كه راحت ترین روش می‌باشد ، هاب بصورت مستقیم توسط كابل بهكامپیوتر متصل می شود. نام این نوع كابل‌ها ، كابل مستقیم است. در كابلمستقیم سیم های وارد شده به دو سوكت RJ45 كه در دو طرف كابل زده می شود ازیك چند استاندارد پیروی می‌کند که ما استاندارد 568B را انتخاب کرده‌ایم.ترتیب رشته سیم ها برای دو سوكت در این روش مطابق جدول 1 می باشد. توجهداشته باشید كه ترتیب رشته ها برای حالتی كه زبانه سوكت به سمت پایین ومحل ورود رشته سیم ها از روبرو قرار دارد می باشد. سوكت را همانطور كه درشكل 1 نشان داده شده است نگهدارید و به ترتیب كابل شماره 1 ( یعنی سیمسفید نارنجی ) به پایه سمت چپ ، كابل شماره 2 یعنی نارنجی به پایه شماره 2و ... وارد می شود. دقت نمایید تا رشته ها تا انتها به داخل سوكت فرو رفتهباشند سپس بوسیله آچار مخصوص همین كار ، آن را پرس نمایید. ( نتیجه را درشكل 5 ببینید. )
در این مثال فرض براین است كه كابل CAT5e كه دو سر آنطبق جدول 1 سوكت RJ45 خورده است، دستگاه كامپیوتر را مستقیم به هاب متصلمی كند.


جدول 1
شكل 5 : روش قرار گرفتن سیم ها در سوكت


درصورتیكه می خواهید شبكه تان با كم ترین هزینه برپا گردد و مطمئن هستید محلكامپیوترها را زیاد تغییر نمی دهید این روش راحترین روش و مقرون به صرفهاست.
• اتصال هاب به پریز و پریز به كامپیوتر: در این روش مسیر هاب به كامپیوتر به دو قطعه تقسیم شده است.

  الف ) هاب به Keystone :قسمت داخلی پریز كه كابل به آن وصل می شود كیستون نام دارد. به یك سر كابل، كانكتور RJ45 با همان سیم بندی استاندارد 568B ( مانند روش قبل ) پرس  وبه هاب متصل می کنیم و سر دیگر به كیستون كه توسط یك پریز روی دیوار قرارمی گیرد متصل می شود. طریقه اتصال كابل به كیستون نیز طبق استاندارد 568B(كه روی كیستون نیز چاپ شده است) ، صورت می گیرد.
ب ) اتصال كامپیوتر به كیستون :برای این كار كافی است یك كابل مستقیم ( مانند روش اول ) اما كوتاه و بهاندازه بین كامپیوتر و پریز دیواری ساخته شود . یك طرف آن به كارت شبكه وطرف دیگر به پریز دیواری كه كیستون داخل آن قرار دارد زده می شود.
مزیتاین روش ، امكان تغییر محل كامپیوتر می باشد.چون با تعویض كابل رابط بینكامپیوتر و كیستون می توانید این كار را به راحتی و بدون هیج محدودیتیانجام دهید.
یكی از این دو روش را انتخاب و كامپیوترها را به هاب متصل نمایید.

چند نكته :
ـهاب هیچ مدیریت و تنظیمی نیاز ندارد فقط كافی است كابل های شبكهكامپیوترها را از یك طرف به هاب و از طرف دیگر به كارت شبكه وصل كرده وسپس هاب را روشن نمایید تا چراغ سبز رنگ روی كارت شبكه و چراغ متناظر باپورت مربوطه روی هاب روشن شود.
ـ با انجام مراحل فوق یك آیكون شبكه مطابق شكل 6 روی نوار وظیفه كنار ساعت نمایان می شود.


شكل 6


ـبرای اینكه كابل ها روی زمین پخش نشود و كار بصورت شسته رفته صورت گیردمی‌توانید كابل‌های شبكه را كه بین كامپیوتر و هاب و یا بین كیستون و هابكشیده اید داخل داكت قرار دهید. داكت روكش پلاستیكی یا فلزی است كهكابل‌های تلفن و شبكه می تواند داخل آن قرار گیرد. داكت ها در اندازه هاییمتفاوتی وجود دارد.

تااینجا مراحل فیزیكی و سخت افزاری كار تمام شده است و درصد زیادی از كارانجام شده است. از این پس به تنظیمات نرم‌افزاری می پردازیم.

انجام تنظیمات TCP / IP
همانطوركه می دانید برای اینكه سیستم در یك شبكه بتواند با كامپیوترهای دیگرارتباط برقرار كند باید یك عدد منحصربفرد به نام آیپی آدرس ( IP Address )داشته باشد. برای تخصیص IP به یك كامپیوتر در شبكه 3 روش متداول وجود داردكه عبارتند از :
ـ تخصیص IP توسط DHCP
ـ تخصیص IP به روش APIPA ( Automatic Private IP Addressing )
ـ تخصیص IP بصورت دستی ( Manual )

روش اولیعنی DHCP ، در شماره 13 ماهنامه شرح داده شده است و روش دوم در شماره هایبعدی حضورتان تقدیم خواهد شد. اما در این مقاله روش سوم مورد نظر ما میباشد. در ادامه می خواهیم بصورت دستی بر روی تك تك كامپیوترهای موجود درشبكه IP تنظیم نماییم.
برای تنظیم دستی مراحل زیر را انجام دهید :
ـ به كنترل پانل بروید.
ـ گزینه Network Connections را بازكنید.
ـ گزینه Local Area Connection را دوبار كلیك كنید تا پنجره  
     Local Area Connection Setting باز شود.
ـ از پایین این پنجره دكمه Properties را بزنید تا پنجره
     Local Area Connection Properties باز شود.
ـ مطابق شكل 7 در این صفحه ضمن زدن دو تیك پایین صفحه ،
    گزینه Internet Protocol را انتخاب نمایید.


شكل 7


ـ مطابق شكل 8 در صفحه Internet Protocol ( TCP / IP ) Properties در قسمت
IP Address برای هر ماشین یك IP تنظیم نمایید. در قسمت Subnet Mask تمام ماشین ها عدد 255.255.255.0 را وارد كنید.


شکل 8


دقتنمایید اعداد باید منحصربفرد باشد. پیشنهاد می شود از آیپی آدرس192.168.0.1 شروع شود و بعنوان مثال اگر 12 كامپیوتر در شبكه دارید بهآخرین كامپیوتر آیپی آدرس 192.168.0.12 را اختصاص دهید.

تنظیم نام کامپیوتر و نام Workgroup
بعد از  تنظیم IP Address ها لازم است کاهاری زیر را نیز انجام دهید:
ـ انتخاب نام برای کامپیوترها ( Computer Name ) : یعنی همه کامپیوترهای موجود در شبکه باید یک نام منحصربفرد برای خو داشته باشند.
ـانتخاب یک نام برای Workgroup : به دلیل اینکه شبکه‌ای که در این مثال بهآن اشاره شده از نوع Peer to Peer یا Workgroup ای می باشد لازم است یکنام برای Workgroup‌ نیز تعیین گردد. نام Workgroup می‌تواند نام شرکت یااداره یا مخفف آنها باشد.
برای این دو پارامتر روی تک تک کامپیوترها مراحل زیر را انجام دهید:
ـ روی My Computer راست کلیک کنید و گزینه Properties را بزنید.
ـ به قسمت Computer Name‌ بروید.
ـ در این صفحه گزینه Change را بزنید.
ـمطابق شکل 9 در قسمت Computer Name نامی متناسب با وظیفه یا بخشی کهکامپیوتر در آن قرار دارد را وارد نمایید و در قسمت Workgroup نامی کهبرای Workgroup تعیین نموده‌اید را وارد نمایید. توجه داشته باشید كه نامWorkgroup باید برای همه کامپیوترها یکی است.


شکل 9


همانطور که می‌دانید شبکه از نوع دامنه یا Domain نیز وجود دارد که تفاوت هایی با نوع Workgroup دارند.
برایراه اندازی شبکه از نوع دامنه باید ابتدا سیستم عاملی مانند ویندوز 2000یا ویندوز 2003 و اکتیودایرکتوری روی یکی از سیستم‌ها نصب شود که مراحل آندر شماره‌های گذشته ماهنامه به چاپ رسیده است.

تست ارتباطات شبكه با دستور Ping
هماكنون تا حدودی تنظیمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که لازم است انجام شودكامل شده است. برای تست کارهایی که انجام داده‌ایم لازم است شبکه را ازلحاظ اتصالات و ارتباطات تست نماییم. نگران نباشید نیاز به دستگاه خاصینیست. فقط با چند دستور می توان فهمید که ارتباط کامپیوترها باهم برقراراست یا خیر.
اما یک بار دیگر و بصورت گذرا کارهایمان را مرور می کنیم.
ـ کارت شبکه روی سیستم نصب گردید
ـ‌ کابل‌های رابط بین کامپیوترها ساخته شد.
ـ ارتباطات بین هاب و کامپیوترها برقرار گردید.
ـ در تنظیمات مربوط  TCP / IP برای هرکامپیوتر یک IP Address در نظر گرفته شده است.
امابرای تست می توان از یکی از دستورات مشهور TCP / IP استفاده نمایید. بادستور Ping می توانید ارتباط بین دو کامپیوتر را تست نمایید.
بعنوانمثال می‌خواهیم ارتباط سیستم خود را با کامپیوتری که IP آن 192.168.0.1است را تست كنیم . برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
ـ از منوی Start منوی Run را باز کنید.
ـ در آنجا دستور cmd را تایپ و اجرا نمایید.
ـمطابق شکل 10 دستور Ping 192.168.0.1 را اجرا نمایید. این دستور یک Packetبرای کامپیوتر با آیپی 192.168.0.1 ارسال می کند. اگر آن کامپیوتر در شبکهوجود داشته باشد و تمام تنظیمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به درستی انجامشده باشد مطابق شکل 10 پیغام  Reply from 192.168.0.1  …. برای شما ارسالمی‌شود.


شکل 10


درصورتیکه کامپیوتر مقصد داخل شبکه نباشد یا ارتباط آن به هر دلیل با شبکهقطع باشد پیغام Request timed out را خواهید گرفت. ( به شکل 11 دقتنمایید. )


شکل 11


حالبا توجه به تست‌های فوق و فرض این مطلب که همه کارها فوق با موفقیت انجامشده است می توانید از مزایای شبکه مانند Share کردن چاپگر و فایل و فولدرمی باشد استفاده نمایید.

Shareكردن فولدر و درایوهای كامپیوترها برای یك دیگر یکی از استفاده‌هایی کهامروزه از شبکه می‌شود به اشتراک گذاشتن ( Share کردن )  فایل ، فولدر وحتی درایوهای یک کامپیوتر برای استفاده دیگر کامپیوترهای موجود در شبکهاست. در اینجا برای نشان دادن نحوه به اشتراک گذاشتن فایل ، فولدر و حتییک درایو به مثال زیر توجه نمایید. لازم به ذکر است که مثال زیر را برایفایل ، فولدر و درایو می‌توانید انجام دهید.
فرض کنید در اداره یا شرکتلازم است همه  به یکسری فایل که در یک فولدر قرار دارند دسترسی داشتهباشند. بنابراین باید مراحل زیر را برای به اشتراک گذاشتن آن فایل‌هامراحل زیر را انجام دهید:
ـ روی یکی از کامپیوترها و داخل یکی از درایوها یک پوشه به نام ForAll بسازید.
ـ روی آن پوشه راست کلیک نمایید و گزینه Sharing and Security… را انتخاب نمایید.
ـ مطابق شکل 12 گزینه Share this folder را انتخاب و سپس در قسمت
  Share Name: یک نام برای آن در نظر بگیرید. ( با وجود اینکه می‌توانید یکنام متفاوت با نام پوشه قرار دهید اما پیشنهاد می‌شود همان نام پوشه رابگذارید. زیرا این پوشه با نامی که در این قسمت می‌نویسید در شبکه معرفیخواهد شد. )


شکل 12


ـبرای دیدن نتیجه کار ، با ردن دکمه Start گزینهMy Network Places  راانتخاب نمایید تا مانند شکل 13 در پنجره باز شده گزینه ForAll on Comp1 راببینید.


شکل 13


Share كردن چاپگر
یکیدیگر از مزایای شبکه به اشتراک گذاشتن یا Share کردن چاپگر در یک شبکهاست. این کار نیز شباهت بسیار زیادی به این Share کردن فایل و فولدر دارد.برای انجام این کار نیز مراحل زیر ار انجام دهید:
ـ به کنترل پانل کامپیوتری که روی آن قبلا چاپگر تعریف شده است رفته و گزینه Printers and Faxes را باز کنید.
ـ روی چاپگری که می‌خواهید دیگران از آن استفاده نمایند راست کلیک کنید و گزینه Sharing را بزنید.
ـ مطابق شکل 14 در قسمت Share this printer و جلوی باکس Share name: یک نام برای آن درنظر بگیرید.


شکل 14


تااینجا چاپگر برای همه Share شده است. حالا باید روی کامپیوترهای دیگر اینچاپگر تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر را روی کامپیوترهایی کهمی‌خواهید برای این چاپگر دستور چاپ بدهند انجام دهید:
ـ به کنتر پانل بروید و گزینه Printers and Faxes را انتخاب نمایید.
ـ از پانل سمت راست گزینه Add Printer را بزنید.
ـ در پنجره Welcome to add printer  دکمه Next را بزنید.
ـ در صفحه Local or Network printer گزینه دوم یعنی A Network printer … را انتخاب و Next را بزنید.
ـ در پنجره Specify a printer گزینه اول یعنی Brows for printer‌ را انتخاب سپس دکمه Next را بزنید.
ـ در پنجره بعدی و مطابق شکل 15 چاپگری که قبلا Share کرده اید می‌خواهید و دکمه Next را بزنید.


شکل 15


اکنونیک شبکه کوچک از نوع Workgroup راه‌اندازی کرده‌اید که در آن چاپگر وفولدر Share شده است. در صورت لزوم می‌توانید از مزایای دیگر این شبکهاستفاده‌های لازم را ببرید.